VÅR POLITIKK

Image

Mindre bompenger


Finansiering av veibygging mener Liberalistene skal skje på grunnlag av ønsker til befolkningen. Der det er kø, er det ikke behov for høyere bompenger, men mer vei. At det offentlige struper og kvoterer bilbruk ved å prise kostnaden på bruk av vei høyt, og peker på  bilister som problem er nok typisk sosialdemokratier. Vi vil stemme imot bompenger. 

 

Image

Lavere skatt


Enehver ekstra krone som blir brukt i kommune og fylkestyre er en ekstra krone som du må være med på å betale. Liberalistene er prinsipielle motstandere av all form for skatt, og ønsker på lang sikt å avskaffe alle skatter og avgifter.

 

Image

Nei til vindindustri


vindturbiner krever store mengder subsidier fra skattebetalere og / eller strømbrukere, for at færrest mulig skal oppfatte at såkalt grønn energi er mye dyrere å fremskaffe enn fossil energi. Vindturbiner genererer også kun kraft mens det blåser, og siden de trenger reservekraft med samme kapasitet i form av en annen kraftkilde, enten det er fossil, vannkraft eller noe annet, er teknologien ineffektiv.