VÅR POLITIKK

Image

Bompenger


Finansiering av veibygging mener Liberalistene skal skje på grunnlag av ønsker til befolkningen. Der det er kø, er det ikke behov for høyere bompenger, men mer vei. At det offentlige struper og kvoterer bilbruk ved å prise kostnaden på bruk av vei høyt, og peker på  bilister som problem er nok typisk sosialdemokratier. Vi vil stemme imot bompenger. 

 

Image

Eiendomsskatt


Eiendomsskatten gjør at kommunene slipper å kutte kostnader - de bare krever inn enda mer fra sine innbyggere for å levere sine "gratis goder" ut igjen.  Gjerne på "kjekt å ha saker". Økt skatt går alltid utover de svakeste. Om skatten øker mer må de minst midler flytte fra eget hjem. Da begynner vel kostnaden for "gratis goder" å bli relativt høy.

Liberalistene er prinsipielle motstandere av all form for skatt, og ønsker på lang sikt å avskaffe alle skatter og avgifter.

 

Image

Din frihet


Hvert enkelt forsøk fra dagens politikere på å redusere din frihet skal vi sette søkelyset på og motarbeide. Vi vil kjempe for et friere samfunn hvor du er den som er viktig. Visste du at dagens regjering kontroller 59 av 100 kr i økonomien?

Det innebærer at vår frihet og ansvar for eget liv blir redusert. Gratis SFO og Skolemat er ikke nødvendig goder som vi må ha.