Barnevernet svikter på systemnivå

Grégory THUAN Dit DIEUDONNÉ er kritisk til norsk barnevern.

Norge og Barnevernet har 26 pågående saker i EMD for brudd på menneskerettighetene, 1 sak er allerede endt i domfellelse. Hvor mange dommer skal vi få før vi ser det som et problem? Norge har nesten 5 millioner innbyggere. Vi har 26 saker til behandling i EMD pr. i dag.

Europarådet har gitt uttrykk for at de ikke har tillit til det Norske rettsystemet og da særlig Barnevernssaker. Dette har de gitt uttrykk for i resolusjon. Det samme gjelder Europaparlamentet.

Europa er kritisk

Vi i Liberalistene Rogaland ser et stort problem når maktapparatet gir makt videre nedover i systemet og når vi ser måten mennesker som ikke har kontroll over egen makt misbruker denne i Barnevernet.

Akuttvedtak

Akuttvedtak er en makt gitt barnevernet som skal brukes ved akutte tilfeller, det betyr at de må basere seg på konkrete og reelle episoder, ikke basere seg på vage og rart utformede bekymringsmeldinger fra det offentlige og anonyme, som de i stor grad gjør i dag.

Den franske menneskerettighetsadvokaten Dieudonne så fint sier det, det er svikt på systemnivå som vi enkeltindivider må kjempe mot. En barnevernssak er utrolig belastende når den kommer uberettiget.

Vi syns det er tankevekkende og meget foruroligende at Polen har gitt asyl til en norsk mor og hennes barn som har måttet rømme fra statens overgrep etter akuttvedtak. Polen begrunnet sitt vedtak med at de ikke har tillit til det norske rettsvesenet. Norge har prøvd å presse Polen til å avslutte asylet ved å true med å ta bort økonomisk støtte til landet.

Uforholdsmessig mange saker

Norge utgjør 0,5% av alle menneskene som potensielt er klageberettiget til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, likevel har Norge lagt beslag på 17 av 18 barnevernsaker som er kommunisert fra EMD siden 1. februar i år. Norge troner på toppen med nestn 95% av alle barnevernssaker som meldes til EMD med 17 av totalt 18 saker.

Vi i Liberalistene Rogaland ser hvordan systemet sviker og vi jobber for DIN rettsikkerhet rundt dine barn. Les forøvrig om Trude Lobben og hennes kamp mot staten. Det er mange mørketall i dette systemet og vi vil til bunns i dette. Vi mister liv – Mange liv. Og folk vet ikke en gang om det. Det er et demokratisk problem.

Når staten er overgriper betyr individet ingenting.

Tusen takk til Marius Reikerås for korrigering av innlegget og vi er glade for tilbakemeldinger fra alle som har kompetanse på dette området.

https://www.dagbladet.no/…/trudes-mareritt-kan-end…/70913437

https://rett24.no/art…/emd-dumper-16-saker-pa-norge-samtidig

https://lovdata.no/register/dommer?verdict=EMDN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *