Bompenger

30. august deltok fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i NRK Debatten og det ble avslørt at hun selv får dekket firmabil og bomkostnader av skattebetalerne. 

Representant for bompengeaksjonistene Alexandra Lind reagerte kraftig ved å spørre hvordan politikerne selv kan innse konsekvensene av det de vedtar når de selv slipper de økonomiske konsekvensene. 

Bilister har i årevis blitt plyndret mer enn de fleste via endeløse skatter og avgifter. Penger som i lang tid har vært benyttet til å finansiere politikernes drømmer – stort sett alt annet enn vei. Avsløringer den siste tiden viser at de 10 milliardene årlig som bilistene vil betale i bomringer i år heller ikke vil gå til vei. 

Å betale for bruk av vei er helt greit, å tvinge folk til å betale gang på gang, uansett om de bruker veien og uansett hvor mye skaper situasjoner hvor spesielt de som har minst rammes mest. 

Det er derfor vi konsekvent og prinsippielt vil jobbe mot tvungne statlige bomløsninger som går til alt annet enn vei, samtidig som vi også kjemper for å redusere statens forbruk av skattepenger samt fjerne alle bilavgiftene.