Mindre stat!

Eneste partiet i Norge som har dekning for denne politikken i sitt program med ønske om å slanke staten er Liberalistene. Så får vi se om NHO støtter oss til neste valg med både penger og ressurser.

Den mest effektive metoden for å systematisk å flytte ressurser raskt og riktig der det er etterspørsel er kapitalisme. Det er allment kjent og akseptert. Det minst effektive er sentralstyret planøkonomi. De fleste norske partier vil styre de fleste detaljer fra Stortinget, Fylkesstyret og kommunestyret.

Stein Lier-Hansen fra Norsk industri vil at to av tre arbeidsplasser skal være i privat sektor. Liberalistene støtter han i kampen mot en stor og mektig offentlig sektor.

Resultatet kjenner vel alle. Det sløses og det reguleres over en lav sko. Det er mange som har hisset seg opp over Sløseriombudsmannen sine saker. For det sløses virkelig med dine penger både som er kjent og mindre kjent.

Vi mener vi er mest egnet til denne jobben til å kutte i det offentliges oppgaver. Ønsker du status quo, eller skal vi endre noe må du stemme annerledes ved neste valg. Det gjelder også NHO.

link til saken vi kommenterer:

https://klassekampen.no/utgave/2020-06-11/vil-slanke-staten?fbclid=IwAR3urepPpvdt3ojt61tzN7GIvH7gZuxnqifUEF26TxhMecEFUFzTE-66C70