Offentlig oppgave å leie ut by-sykler?

Hvis dette er en økonomisk suksess å leie ut elsykler bør det tillates fri etablering av privateide by-sykkel firmaer. Likefullt det samme med el-sparkesykler og lignende tilbud. Det er på tide med konkurranse blant flere aktører på bysykler. Det er unødvendig med elsykkel monopol i 2020. Etterspørselen har som påpekt økt og økt. Det er ingen grunn til at det…

Mindre stat!

Eneste partiet i Norge som har dekning for denne politikken i sitt program med ønske om å slanke staten er Liberalistene. Så får vi se om NHO støtter oss til neste valg med både penger og ressurser. Den mest effektive metoden for å systematisk å flytte ressurser raskt og riktig der det er etterspørsel er kapitalisme. Det er allment kjent…

Årsmøte fylkeslaget

Lørdag 21.mars klokken 13:00 Stavanger. Vi i styret ønsker alle medlemmer velkommen! Agenda for årsmøtet er sendt på epost til alle medlemmer. Årsmøtet blir tett etterfulgt av Vestlandskonferansen. Tidspunktet for den blir fra omtrent 14:00-17:00, med små pauser til de forskjellige foredragene. I år får vi besøk av tidligere Frp politiker Trond Birkedal som nå er Aftenbladets kommentator. Vår egen…

Årsmøter i lokallagene

Vi vil i de fem lokallagene ha årsmøter i november måned. Haugesund, Stavanger, Hå, Sandnes og Karmøy vil alle ha årsmøter denne måneden. Bli gjerne med hvis du er nysgjerrig. Alle medlemmer som bor i de kommune vil få epost med invitasjon.

Valget 2019 og fremover

Vi har gjennomført et historisk kommune og fylkesvalg for Liberalistene i 2019. Vi lykkes ikke med målsetningen om å få inn representanter i kommunestyrer eller å øke stemmegivningen på fylkesbasis i forhold til sist valg. Det vi lykkes med er å gjennomføre valgkamp i fem kommuner i Rogaland. At vi har fem lokallag i tillegg til fylkeslaget er også bra….

Barnevernet svikter på systemnivå

Norge og Barnevernet har 26 pågående saker i EMD for brudd på menneskerettighetene, 1 sak er allerede endt i domfellelse. Hvor mange dommer skal vi få før vi ser det som et problem? Norge har nesten 5 millioner innbyggere. Vi har 26 saker til behandling i EMD pr. i dag. Europarådet har gitt uttrykk for at de ikke har tillit…

Bom skal ikke finansiere sykkel

Skatt reduserer aktivitet. Ja, vi vet det. Bompenger reduserer aktivitet. Vi vet eksempelvis at Rogaland Høyre har vært veldig klar på at formueskatt er og har vært skadelig for næringslivet i Norge. Spørsmålet er hvorfor er ikke bompenger skadelig for privatpersoner og næringslivet? Det er ikke til å komme bort fra at bompenger er en stor belastning for norske bileiere…