Offentlig oppgave å leie ut by-sykler?

Hvis dette er en økonomisk suksess å leie ut elsykler bør det tillates fri etablering av privateide by-sykkel firmaer. Likefullt det samme med el-sparkesykler og lignende tilbud.

Det er på tide med konkurranse blant flere aktører på bysykler. Det er unødvendig med elsykkel monopol i 2020. Etterspørselen har som påpekt økt og økt. Det er ingen grunn til at det bare skal være én leverandør. Akkurat som med de nye elsparkesyklene, trenger du flere aktører på bysykkel for at vi som kunder skal få et best og billigst mulig tilbud.

El-bysykkel er eid av stavanger kommune og fylkeskommune i sammen. Det bør ikke være en offentlig oppgave å drive med utleie av sykler.

bysykler og elsykler er populær i Stavanger.

I denne saken legges det ut hvor stor suksess det er.

https://www.aftenbladet.no/…/Bysyklene-har-trodd-420000-kil…