Image

Om Liberalistene Rogaland


Kontaktinformasjon

Vi er et fylkeslag som ble stiftet i 2014.  Vi har hatt kontinuerlig aktivitet i fylket siden da. Vi har i forbindelse med kommunevalget også opprett lokallag rundt omkring i fylket. Vi har per dag dato 5 lokallag i Rogaland. Hå, Stavanger, Haugesund, Karmøy og Sandnes kommune 

Vi er et ungt parti i stadig utvikling og som har stadig påfyll av nye medlemer. Vi vil arbeide for en liberalistisk politikk, med fokus på personlig og økonmisk frihet og ikke mer offentlig grep om din hverdag. 

Kontaktperson: Oddbjørn Sjursen
E-post: oddbjornsjursen@liberalistene.org
Telefon: +47 950 65 417