Styret

Image

LEDER
Oddbjørn Sjursen

oddbjornsjursen@liberalistene.org

Oddbjørn Sjursen er i tillegg til å være leder i Liberalistene Rogaland også leder i Liberalistene Haugesund. Oddbjørn Sjursen jobber til daglig i helsevesenet som psykiatrisk sykepleier. Saker som er viktig for Oddbjørn Sjursen er samferdsel, skole og oppvekst. Den høye eiendomsskatten og bomavgifter var det som dro Sjursen inn i det politiske spillet

Image

NESTLEDER
Ernst Mæland

ernst.maeland@gmail.com

Ernst Mæland sitter i sin første periode som Nestleder i Liberalistene Rogaland. Ernst Mæland jobber i det daglige offshore og er spesielt opptatt av politikeres lemfeldighet med skattebetalernes penger. Mæland er også veldig opptatt av korrupsjon og jobber aktivt for å sette fokus på dette samt bygge sten for sten!

Image

STYREMEDLEM
Ronny Skjæveland

ronny@liberalistene.org

Ronny Skjæveland har lang fartstid i Liberalistene Rogaland. Han har sittet som rogalands fylkesleder siden opprettelsen av lokallaget og valgte å prioritere litt mer familie og valgte ikke å stille som leder sist valg. Til daglig jobber Ronny Skjæveland med salg og markedsføring innen internett og digitale samband.

Image

STYREMEDLEM
Jan Sverre Bauge

jansverre@gmail.com

Jan Sverre Bauge har vært styremedlem i Liberalistene Rogaland i 2 perioder.  Jan Sverre Bauge er over gjennomsnittet opptatt av rettsikkerhet, justismord, barnevernsaker og ansvar hos stat og kommune. Jan Sverre Bauge vil alltid jobbe for rettferdighet for for folket.

Image

STYREMEDLEM
Kjell Bakke

kjell@liberalistene.org

Kjell Bakke er i tillegg til å være leder i Liberalistene Hå også hovedpartiets politiske nestleder. Bakke driver til daglig med skadedyrbekjempelse og som brannmann.Bakke er spesielt opptatt av bønder og å kutte ned politikernes forferdelige sløsing. Bakke har vært nestleder i Liberalistene Rogaland over flere perioder

Image

STYREMEDLEM
Aleksander Sesi Vedvik

aleksander_vedvik@hotmail.com

Aleksander Sesi Vedvik er lærerstudent og en habil musiker. Vedvik er opptatt av helse, utdanning og kultur. Vedvik sitter som leder i Liberalistene Stavanger og dette er hans første periode som styremedlem i Liberalistene Rogaland.

Image

STYREMEDLEM
Roar Aardal

Roar.aardal@gmail.com

Roar Aardal har mange års erfaring som styremdelem i Liberalistene Rogaland. Til daglig jobber han med mekking og interreserer seg for..kultur?

Image

1. VARAMEDLEM
Erik Vika

telegeek@gmail.com


Erik Vika jobber til daglig som eiendomsmegler og har i sitt virke oppdaget hvor mye politikk har å si for enkeltindividet. Både på godt og vondt, men mest mulig vondt. Vika har et brennende ønske om endring til individets fordel.

Image

2. VARAMEDLEM
Luis Fernando Marion

luisfernandomarion@gmail.com

Luis Fernando Marion kommer opprinnelig fra Bolivia og har mange synspunkt på hvordan vi bør endre Norge til det bedre.  Marion jobber til daglig.