Valget 2019 og fremover

Vi har gjennomført et historisk kommune og fylkesvalg for Liberalistene i 2019. Vi lykkes ikke med målsetningen om å få inn representanter i kommunestyrer eller å øke stemmegivningen på fylkesbasis i forhold til sist valg. Det vi lykkes med er å gjennomføre valgkamp i fem kommuner i Rogaland. At vi har fem lokallag i tillegg til fylkeslaget er også bra….