Valget 2019 og fremover

Vi har gjennomført et historisk kommune og fylkesvalg for Liberalistene i 2019. Vi lykkes ikke med målsetningen om å få inn representanter i kommunestyrer eller å øke stemmegivningen på fylkesbasis i forhold til sist valg.

Brusand, Jæren

Det vi lykkes med er å gjennomføre valgkamp i fem kommuner i Rogaland. At vi har fem lokallag i tillegg til fylkeslaget er også bra. I tillegg har ungdomspartiet, liberalistisk ungdom hatt det travelt med skolevalg og sine aktiviteter.

Vi ser fremover til neste valg, med håp om at vi vil lykkes bedre da. Med få enda flere medlemmer og spre budskapet vårt. Eneste veien nå er oppover. Da vil vil til slutt lykkes.

Oddbjørn Sjursen, fylkesleder