Vi lover endring!

Mange partier lover og kommer til å love mye fremover mot fylkesvalget. Stort sett kommer de til å love noe de har lovt de siste valgene og lenge før det.

Vi har et annet syn på mye. Liberalisme er forskjellig fra sosialdemokratiet. Det er ikke mer av det samme som de andre partiene kappes om å levere som er løsningen på de utfordringene vi ser i samfunnet. Det er ikke mer reguleringer, mer lover, mer påbud, mer forbud og mer skattepenger i samme hullet som vil løse noe. Vi mener at de andre partiene diskutere løsninger i samme sosialdemokratiske sjiktet. Også Frp er sosialdemokrater som mener litt mer skattepenger løser det meste på de fleste områder.

Vi ønsker i fylket å bruke mindre av dine skattepenger, vi ønsker å regulere ditt liv mindre, å ikke påby kommuner hvor de skal bygge og bo i fylkesplaner. Vi synes fylket bør ha mindre makt over deg. Vi tror ikke politikere har så god oversikt over alle de menneskenes liv, planer og vyer at de kan planlegge 4 år frem i tid og treffe.

Vi ser stadig uenigheter mellom fylket og kommuner om arealplaner. Og når noen vil bygge et hus, eller etablere næring et sted så strider det nesten garantert mot en eller annen plan enten det er i kommunen, fylket eller i staten. Fylket skriver at «Regional planlegging skal bidra til fysisk, miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i fylket.»

Vi tror det er enkeltmennesket som gis muligheter til å utfolde seg som er viktig. Ikke masse planer som bare øker byråkratisering, sendrektighet og masse makt på kontorer som ikke har investert noe penger eller tid i prosjektene.

Hvis du er enig at du bør bestemme mer over ditt eget liv er du kanskje en liberalist.